Disk

Här är samma bänk sedd från motsatt sida där man ser en bit av arbetsytan. Vy från baksidan.
© 2010 Daniel Danhejd