Avgränsningar

På samma sätt som med trädet kan man göra en avgränsning mot husfasaden. Under gruset ligger duk för att hindra ogrästillväxt. Avgränsning mot husfasad.
© 2010 Daniel Danhejd