Avgränsningar

Stenring runt träd Ett exempel på hur man kan rama in ett träd med en vacker ring.
© 2010 Daniel Danhejd